Hooldus

Kellade valmistajad, Raymond Weil, Gucci, Seiko korporatsioon ning kellade maaletooja ja garantii andja Balti Kella AS vastutavad ülnimetatud kellade võimalike vigade ja nende kõrvaldamise eest Eesti Vabariigi territooriumil 2 aasta jooksul arvates ostu sooritamise kuupäevast. Garantii andmisega seoses võtab Balti Kella AS endale täiendava kohustuse selles, et kui rike või puudus tekib normaalse käsitlemise juures, kõrvaldatakse puudus tasuta, kui puudus või rike ei ole tekkinud kella valest käitlemisest.

2-aastane garantii on kehtiv ainult Eesti Vabariigi territooriumil koos konkreetse kella passi või garantiisertifikaadiga, millel on märgitud kella identifitseerimise number ehk tehase tunnus, maaletooja andmed ning ostu sooritamise kuupäev.

KELLADE GARANTIIREMONDI ALLA EI KUULU kella klaas, metall- ja nahkrihm, patarei, nupp ning teised kella valest käitlemisest tingitud vigastused. Garantii alla ei kuulu ka vee poolt tekitatud vigastused, kui ei ole järgitud kellal olevat markeeringut või/ning alljärgnevat instruktsiooni:

WATER RESISTANT / WR 30M; 3 ATM
kell on niiskuskindel käte pesul kokkupuutuva vee pritsmetega. Kella ei soovitata kasutada dui all ning ujumine kellaga on keelatud.

WATER RESISTANT 50 M, 5 ATM, 5 BAR
kell võimaldab harrastusujumist ning suplemist. Keelatud on tegelemine veespordiga, sukeldumisega.

WATER RESISTANT 100 M, 10 ATM, 10BAR
kell võimaldab tegeleda veespordiga, ujuda ning teostada pinnasukeldumist ilma spetsiaalvarustuseta.

WATER RESISTANT 200 M, 20 ATM, 20 BAR
kell võimaldab teha igasugust veesporti sh. sukeldumist spetsiaalvarustusega.

Garantiist tulenevate õiguste kasutamise kord.
Igal Raymond Weili, Gucci ja Seiko grupi kella omanikul on õigus hoolduseks või rikke korral pöörduda koos kella ja ülalnimetatud dokumentidega lähimasse kella volitatud edasimüüja poole. Samaaegselt on õigus pöörduda igasuguseks remondiks ning hoolduseks Balti Kella AS kontorisse või kellade garantiihooldusse alljärgnevatel aadressidel:

Balti Kella AS
Raymond Weili, Gucci ja Seiko grupi kellade volitatud maaletooja ning garantii andja:
Kännu 57, 13418 Tallinn
Telefon: 372 677 5209
e-post: info@balticwatch.ee, kristiina@balticwatch.ee

Garantiihooldus:
Vanaturu Kael 5 2.korrus, 10140 Tallinn
Telefon: 372 644 4261; email: accord@one.ee
Kellassepad: Kaupo ja Kaljo Floren

 

 

Call online generic pills store cialis cheap from pharmacy rx pills store Please browse our range of Canada prescription drugs buy viagra If you find the right Canada prescription for you